Storytelling akademija by StoryLab – Akademija pripovijedanja

Storytelling akademija by StoryLab (Akademija pripovijedanja) prva je takva izobrazba u Hrvatskoj osnovana kao plod dugogodišnjeg intenzivnog rada, iskustva i dobre prakse renomiranih domaćih predavača, mentora te stručnjaka i umjetnika koji se bave pripovijedanjem. Pokrenuta je s ciljem edukacije svih zainteresiranih za pripovijedanje, a koji će pripovijedanje koristiti u privatnom ili u poslovnom životu, u radu s djecom i mladima ili u svom profesionalnom radu. Također jedan je od ciljeva spoznajna i praktična integracija pripovjednih metoda, alata i vještina u svakodnevnu poslovnu i privatnu praksu svih pojedinaca koji žele usavršiti svoje komunikacijske, interpretacijske i prezentacijske kompetencije u svrhu osobnog stručnog usavršavanja te još veće konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu rada.

Svi programi Storytelling akademije by StoryLab akreditirani su od National Storytelling Networka, krovne svjetske organizacije u području pripovijedanja – o čemu više možete saznati ovdje

 

Obrazovanje na  Akademiji pripovijedanja temelji se na teorijskom i praktičnom usvajanju komunikacijskih, interpretacijskih i prezentacijskih vještina polaznika na najvišoj razini stručne kvalitete. Edukacija se sastoji od ciljanih predavanja i vježbi koje se temelje na suvremenim teorijskim postavkama i selektiranim vježbama koje su osmišljene u cilju osnaživanja komunikacijskih kompetencija polaznika te njihove uspješne primjene u svim područjima interakcije i komunikacije s publikom / sugovornicima.

Akademija pripovijedanja pravi je izbor za svakoga tko želi naučiti ili usavršiti vještinu pripovijedanja, bilo amatersku ili profesionalnu, odnosno stjecati nove te usavršavati postojeće komunikacijske vještine na stručan, temeljit i produktivan način, uz mentorstvo vodećih domaćih stručnjaka, stručnu i znanstvenu literaturu, suvremenu interaktivnu nastavu te potpunu usmjerenost na polaznike, njihove potrebe i vještine s jasnim ciljevima i ishodima.

 

 

Koncept Storytelling akademije/Akademije pripovijedanja

Obrazovanje na Akademiji pripovijedanja osmišljeno je sukladno Europskom kvalifikacijskom okviru (European Qualification Framework) za cjeloživotno učenje, koji u sebi uključuje usvajanje znanja, vještina i stavova. Dodatno su određene specifične kompetencije – sposobnosti da se primijeni sinteza znanja, vještina i stavova u  području pripovijedanja.

Koncept Akademije strukturiran je sukladno metodičkim načelima, ciljevima i ishodima standardiziranog modela kompetencija u području pripovijedanja i njegove primjenjivosti u praksi i profesionalnom radu.

Iako se tipovi pripovijedanja/ pripovjedača u praksi često susreću i isprepliću, edukacija na Akademiji sadrži sve bitne dijelove prema Kompetencijskom modelu za usmeno pripovijedanje (Competence Model for Oral Storytelling- https://fest-network.eu/research/a-competence-model-for-oral-storytelling/). U tom modelu nalazi se skup kompetencija koje definiraju uspješnu pripovjednu izvedbu u određenom profesionalnom polju te predstavlja referencijski okvir koji služi kao temelj kvalitetne pripovjedne edukacije. Sastoji se od osam kompetencijskih domena  iz različitih dijelova usmenog pripovijedanja.

 • Istraživanje
 • Oblikovanje
 • Umjetnost/ stvaralaštvo
 • Izvođenje/ nastup

 

U daljnjoj edukaciji mogu biti uključene i sljedeće kompetencije.

 • Trening – razvoj programa
 • Primjena – projekti, tehnike, evaluacija
 • Tradicija – prikupljanje i uređivanje
 • Poduzetništvo

 

U skladu s time, obrazovanje na Akademiji pripovijedanja temelji se na stjecanju teorijskih praktičnih znanja, te na razvoju sposobnosti i vještina kao što su:

 • Istraživanje pripovjednog materijala, njegovog podrijetla, tehnika i praksi pripovijedanja, analiza pripovijedanja drugih pripovjedača, vrednovanje i samovrednovanje pripovijedanja
 • rekonstrukcija i adaptiranje pripovjednog materijala, ovladavanje verbalnom i neverbalnom komunikacijom, ovladavanje narativnim jezikom, ovladavanje tehnikama usmenog pripovijedanja, upoznavanje i stvaranje sredstava i pomagala u pripovijedanju, osmišljavanje metoda rada te razvijanje odgovarajućeg stava
 • personalizacija pripovjednih vještina, empatiziranje i eksperimentiranje u pripovijedanju, govorno stvaralaštvo i stvaralaštvo u pripovijedanju, pronalaženje osobne ekspresije i stila
 • ovladavanje repertoarom pripovijedanja, osmišljavanje izvedbe pripovijedanja, priprema i zadržavanje fokusa, ovladavanje vremenom i prostorom pripovijedanja, ovladavanje tehničkim uvjetima, interakcijom i povezivanjem s publikom
 • definiranje ciljane publike, gradnja priče i pripovjedne prakse, ovladavanje tehnikama primijenjenog pripovijedanja, kontrola grupne dinamike, ovladavanje procesima u pripovijedanju, evaluacija pripovijedanja
 • istraživanje, sakupljanje i prenošenje tradicionalne baštine kroz pripovjedne procese i projekte
 • istraživanje tržišta/ publike, osmišljavanje i vođenje svoje poslovne priče, organizacija pripovjednih aktivnosti, osmišljavanje i primjena inovacija u logičkom, analitičkom i kreativnom razmišljanju / djelovanju u struci i izvan nje

 

Prednosti obrazovanja temeljenog na kompetencijskom modelu

 • jasno definirani ciljevi i ishodi
 • specijalizirana edukacija u skladu s ciljevima polaznika te zahtjevima njihove struke / osobnih interesa
 • obrazovanje u skladu sa zahtjevima suvremenog i mobilnog tržišta rada
 • obrazovanje u skladu s prednostima i benefitima cjeloživotnog učenja
 • pružanje aktivne i konkretne podrške polaznicima u kontinuiranom usavršavanju vlastitih znanja, iskustava, vještina i kompetencija

 

Kome je Akademija namijenjena?

Svima koji žele u potpunosti ovladati vještinom pripovijedanja i uspješno je koristiti poslovno i privatno.

Pohađati je mogu svi zainteresirani koji žele usavršiti vještinu pripovijedanja te se detaljno upoznati s usmenom pripovjedačkom tradicijom, neovisno o prethodnoj izobrazbi.

Zbog interaktivne primjene pripovjednih vještina u svakodnevnoj komunikaciji, Akademija pripovijedanja odličan je trening centar i za sve kojima je komunikacija i posao i poziv, kao što su:

 • odgajatelji, učitelji, profesori, članovi školskih i vrtićkih stručnih timova, dramski pedagozi…
 • turistički vodiči i kustosi
 • mentori i voditelji tečajeva/ radionica
 • TV i radijski voditelji/ novinari
 • poduzetnici
 • zaposlenici u marketingu, promociji i prodaji
 • content, community i PR menadžeri
 • menadžeri digitalnog marketinga
 • studenti
 • angažirani roditelji, djedovi i bake

 

Zašto upisati Akademiju?

Ako se dvoumite zašto upisati Akademiju pripovijedanja, nudimo vam nekoliko osnovnih razloga!

 • upoznat ćete i uvježbati vještine usmenog pripovijedanja, nove priče i tradiciju na kojoj se usmeno pripovijedanje temelji
 • razvit ćete, njegovati i usavršiti komunikacijske i interpretacijske vještine
 • temeljito ćete usavršiti svoj javni nastup
 • moći ćete nove vještine uklopiti u posao kojim se bavite
 • moći ćete pripovjedačke tehnike upotrijebiti u svojoj obitelji, u radu s djecom, mladima ili osobama treće životne dobi
 • možda ćete započeti novi posao kao profesionalni pripovjedači

 

 

Organizacija i trajanje edukacije

Obrazovanje na Akademiji pripovijedanja traje dvije godine (od kojih se druga upisuje fakultativno). Svaka godina sadrži po 10 modula. Trajanje pojedinog modula je 12 sati. Moduli se održavaju okvirnom dinamikom od svaka 2 – 4 tjedna (petkom i subotom u dogovorenom terminu). Termini modula bit će unaprijed definirani.

Stil predavanja

 • rad u malim grupama
 • interaktivnost
 • primjeri i demonstracije
 • interaktivne vježbe komunikacije, pripovijedanja i slušanja (u grupi i u parovima)
 • aktivno sudjelovanje polaznika (praktične vježbe, metodičke igre, razmjena informacija, znanja i iskustava)
 • mogućnost individualnih konzultacija/ instrukcija

 

Lokacija

Predavanja se održavaju u unutarnjim i vanjskim prostorijama storytelling centra StoryLab na adresi Trnjanska cesta 3, Zagreb. Mogućnost online predavanja po dogovoru.

 

Popis modula

1. godina

Uvod u umjetnost pripovijedanja – predavanja i vježbe osmišljeni su u cilju upoznavanja polaznika s teorijskim i praktičnim osnovama pripovjednih vještina, tehnika i njihove primjenjivosti u svakodnevnoj praksi.

 1. O pričanju, pripovijedanju, prepričavanju
 2. Jezično izražavanje – vrednote govorenoga jezika
 3. Narativnost – književne vrste i žanrovi
 4. Elementi pripovijedanja: priprema, informacija, shema
 5. Elementi pripovijedanja: pokret, gesta, mimika
 6. Elementi pripovijedanja: formule i glazba u pripovijedanju
 7. Elementi pripovijedanja: osjetila u pripovijedanju
 8. Rekviziti i likovnost: sredstva i pomagala u pripovijedanju
 9. Slušanje i osobni izraz
 10. Priprema nastupa i publika
  • Nakon svakog modula polaznici pišu i predaju seminarski rad na zadanu temu.
  • Nakon prve godine edukacije polaznici dobivaju prvi certifikat kojim se potvrđuje završetak prve godine edukacije s točno navedenim modulima i kompetencijama.

 

2. godina (fakultativno)

Smjerovi u pripovijedanju – specijalizirani smjerovi pripovijedanja u skladu sa zahtjevima struke/ osobnih interesa svakog pojedinog polaznika, kao što su:

 • terapijsko pripovijedanje
 • pripovijedanje za djecu i s djecom
 • osobno pripovijedanje
 • poslovno pripovijedanje
 • tradicionalno pripovijedanje (istraživanje i pripovijedanje bajki)
 • pripovijedanje u obitelji

 

Predavači i suradnici Akademije 

 

Vladimira Velički, prof. dr.sc. / Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Jelena Vignjević, doc. dr. sc. / Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Srebrenka Peregrin, mag.educ.philol.angl. i mag.litt.comp./ Obrt Peregrin

Dijana Zorić, mag.educ.philol.ital. i mag.hist.art. / StoryLab, Laboratorij zabave

Ana Čorić, mag.mus./Muzička akademija u Zagrebu

Iva Nemec, prof., uni.spec.dramske pedagogije / Kaleido

Csenge Zalka Virag, dr.sc./Story Center Foundation, Budimpešta

Arjen Baler, producent i redatelj/Storytelling Centre Amsterdam

Dijana Zalar, prof.dr.sc./ Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Anita Tripalo, mag.phon. et comp.litt

Ivanka Katarinčić

 

 

Kriteriji za završetak edukacije

Pravo na dobivanje certifikata dobiva svaki polaznik koji je:

 • redovno prisustvovao svim modulima
 • izradio i predao sve seminarske radove
 • pripremio i interpretirao završni rad

 

Što nakon završetka Akademije pripovijedanja?

Svaki polaznik koji je završio Akademiju pripovijedanja dobiva ovjereni certifikat o završetku godine na Akademiji pripovijedanja točno navedenim modulima i kompetencijama.

 

Kako se prijaviti na Akademiju?

 

Prijave za upis primamo na info@storylab.hr

Osoba za kontakt: Dijana Zorić ( 098 186 85 87)

 

Cijena:

 

1 modul / 1500 kn

Broj modula: 10

Broj ukupnih sati u modulu: 12

Cijena godišnje školarine: 15.000,00 kn / 1.990,84 eur

Mogućnost kartičnog plaćanja

Studenti: 10 % popusta (uz dokaz o studentskom statusu)