Edukacija

Jednodnevne ili višednevne poslovne edukacije u smjeru uspješnog korištenja storytelling alata u kreiranju i plasiranju vaše business priče. Sve što naučite na edukaciji moći odmah i s uspjehom primijeniti.

Sve poslovne edukacije baziramo na praksi. Kroz nju prolazimo potrebnu teoriju i ciljano vas pripremamo za konkretne stvari.

Naš je cilj vaša samostalnost kroz koju ćete sve što naučite na edukaciji moći odmah i s uspjehom primijeniti u praksi.

Edukacije održavamo u vlastitom prostoru ili, prema dogovoru, dolazimo u vaš.

Također, a prema vašim željama, edukacije možemo održa(va)ti i online preko aplikacije Zoom.

Teme kojima se bavimo: business storytelling, storytelling u turizmu, javni nastup

Odaberite poslovnu edukaciju koja vam je potrebna:

Business storytelling

Storytelling u turizmu

Javni
nastup

Dnevni seminari / predavanja