Business storytelling

Business storytelling je osmišljena komunikacija s ciljanom publikom kojoj se obraćate kad im nudite svoj proizvod ili uslugu.

Business storytelling je osmišljena komunikacija s ciljanom publikom kojoj se obraćate kad im nudite svoj proizvod ili uslugu. Cilj je potaknuti njihov angažman – a to činimo kroz gradnju dobre priče. To je ona koja vas predstavlja, izdvaja i full time radi za vas. Iskrena je, autentična i potpuno vaša. Publika je izravno povezuje s vama i kroz nju gradite čvrst i snažan odnos. Možemo vam pomoći u njezinom kreiranju ili vam pokazati kako je osnažiti.

Naučit ćete

  • u čemu se sve skriva snaga i moć priče
  • kako dobra priča angažira publiku
  • kako kreirati svoju business priču
  • što je banka priča i zašto je otvoriti
  • kako čuti (i pratiti) puls ciljane publike
  • kako dobiti kvalitetan feedback

Trajanje edukacije

  • a) jednodnevna edukacija (u grupi) u trajanju od 2, 4 ili 8 sati (po dogovoru)
  • b) individualno savjetovanje