Moderacija evenata

Možete nas angažirati kao moderatore / voditelje eventa koji će se aktivno (po)brinuti da protokol eventa prolazi baš onako kako ste planirali.

Prema potrebama vaše kompanije i njezinih formalnih ili neformalnih evenata (poslovni domjenci, after work druženja), možete nas angažirati kao moderatore / voditelje eventa koji će se, u dogovoru s vama, aktivno (po)brinuti da protokol eventa prolazi baš onako kako ste planirali pri njegovom kreiranju i organizaciji. Povežimo se!

Prema potrebama vaše kompanije i njezinih formalnih ili neformalnih evenata (poslovni domjenci, after work druženja), možete nas angažirati kao moderatore / voditelje eventa koji će se, u dogovoru s vama, aktivno (po)brinuti da protokol eventa prolazi baš onako kako ste planirali pri njegovom kreiranju i organizaciji. Povežimo se!